Bolnavii de scleroză multiplă spun că se confruntă cu o situaţie absurdă pentru că este nevoie ca în fiecare lună să se deplaseze personal la unităţile incluse în Programul Naţinal de Boli Neurologie/Scleroză Multiplă pentru a-şi ridica tratamentul specific pe care şi-l administrează la domiciliu, excepţie făcând o singură terapie care prevede administrare intravenoasă sub supraveghere medicală.