Împovăraţi de bătrâneţe şi boală, mulţi pacienţi păşesc cu greu pe scările spitalelor care funcţionează în clădiri vechi.