Spitalul CF 2 din Capitală pare împărţit între două lumi. Una adaptată timpurilor noastre, cu saloane renovate şi aparatură modernă şi una înţepenită în trecut.